Ο/Η Θανών/ούσα: Ανουσάκη Καλή Ι.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνουσάκη Καλή Ι.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης;
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1878 12 04 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 12 05
Πατρίδα ΘανόντοςΠάρος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως536
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣτέλας Ιάκωβος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΠάρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥδροφόρος
ΣυγγένειαΓαμβρός