Ο/Η Θανών/ούσα: Βλάμης Κωνσταντίνος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒλάμης Κωνσταντίνος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠέτρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣμαράγδα Δ. Βλάμη
Ηλικία Θανόντος13 μην
Ασθένεια(μη ορισμένο)
Ημ/νία Θανάτου1878 12 01 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 12 02
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως532
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒλάμης Πέτρος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΑνδρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚηπουρός
ΣυγγένειαΠατήρ