Ο/Η Θανών/ούσα: Δρακάκης Αλέξανδρος Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔρακάκης Αλέξανδρος Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΛεμονιά
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΝόσημα καρδιακόν
Ημ/νία Θανάτου1876 07 30 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 07 31
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα ΘανόντοςΙατρός; Εμπορος;
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Δέσποινα Κουτζοδόντη
Αριθμός Πράξεως398
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαλαιόκαπας Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος48
Πατρίδα ΔηλούντοςΤήνος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ
ΣυγγένειαΦίλος