Ο/Η Θανών/ούσα: Πετζά Αναστασία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠετζά Αναστασία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦλουρού Πανά
Ηλικία Θανόντος13 ημ
ΑσθένειαΑρτιγενές
Ημ/νία Θανάτου1878 12 01 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 12 02
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως530
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠετζάς Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΥδρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜαραγκός
ΣυγγένειαΠατήρ