Ο/Η Θανών/ούσα: Χ."Γεωργίου Αγγέλικα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧ."Γεωργίου Αγγέλικα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜιχαήλ
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρία
Ηλικία Θανόντος13 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1876 07 29 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 07 30
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως397
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚοκίνης Παντελής
Ηλικία Δηλούντος55
Πατρίδα ΔηλούντοςΥδρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ
ΣυγγένειαΦίλος