Ο/Η Θανών/ούσα: Χ." Δόντιας Μιχαήλ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧ." Δόντιας Μιχαήλ
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος98
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1878 11 16 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 11 17
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα ΘανόντοςΕπαίτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως511
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαλαχατόπουλος Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος34
Πατρίδα ΔηλούντοςΚόρινθος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΦίλος