Ο/Η Θανών/ούσα: Αγαλοπούλου Σταμάτα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγαλοπούλου Σταμάτα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Κοή
Ηλικία Θανόντος24 ημ
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1876 07 27 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 07 28
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως396
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑγαλόπουλος Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠατήρ