Ο/Η Θανών/ούσα: Αυγερινού Σταματού

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑυγερινού Σταματού
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΑιμορραγία εγκεφαλική
Ημ/νία Θανάτου1878 11 07 10 μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 11 08
Πατρίδα ΘανόντοςΘήρα
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος[θ]
Αριθμός Πράξεως499
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒλαστός Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος27
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜαραγκός
ΣυγγένειαΦίλος