Ο/Η Θανών/ούσα: Κορβέσης Ιάκωβος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚορβέσης Ιάκωβος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑντώνιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυδοκία Μανολακάκη
Ηλικία Θανόντος02 ημ
Ασθένεια(μη ορισμένο)
Ημ/νία Θανάτου1878 11 05 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 11 05
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως497
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚορβέσης Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος38
Πατρίδα ΔηλούντοςΑμοργός
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΠατήρ