Ο/Η Θανών/ούσα: Κληματιανού Ελένη Πολυχρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚληματιανού Ελένη Πολυχρ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος25
ΑσθένειαΛαρυγγίτις; Καρδια;
Ημ/νία Θανάτου1876 07 25 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 07 26
Πατρίδα ΘανόντοςΚάσος; Κυδωνίαι;
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [Θ]
Αριθμός Πράξεως393
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑνδρεαδάκης Ιωάννης Γ.
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΙος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΦίλος