Ο/Η Θανών/ούσα: Υδραίου Θεοδώρα Σπ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΥδραίου Θεοδώρα Σπ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπύρος Υδραίος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣμαράγδα Κυριακοπούλου
Ηλικία Θανόντος11 μην
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1878 10 13 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 10 13
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως472
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΨωμάς Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος46
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΧρυσοχόος
ΣυγγένειαΦίλος