Ο/Η Θανών/ούσα: Καρυστινός Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαρυστινός Νικόλαος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1876 07 24 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 07 25
Πατρίδα ΘανόντοςΥδρα
Επάγγελμα ΘανόντοςΑχθοφόρος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Φλουρέντζα
Αριθμός Πράξεως391
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑρβανίτης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΓαμβρός / Φίλος