Ο/Η Θανών/ούσα: Θεοδώρου Καλλιόπη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΘεοδώρου Καλλιόπη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΕυάγγελος Θεοδώρου
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος07 μην
ΑσθένειαΑπόστημα
Ημ/νία Θανάτου1878 09 21 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 09 22
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως445
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΘεοδώρου Ευάγγελος Μιχ.
Ηλικία Δηλούντος29
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΧρωματοποιός
ΣυγγένειαΠατήρ