Ο/Η Θανών/ούσα: Χρυσοχόου Ευαγγελίτσα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧρυσοχόου Ευαγγελίτσα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑμαλία Ανδρ. Σάββα
Ηλικία Θανόντος05 μην
ΑσθένειαΟδοντοφυϊα
Ημ/νία Θανάτου1876 07 24 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 07 25
Πατρίδα Θανόντος[Ερμ]
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως390
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧρυσοχόος Γεώργιος Διον.
Ηλικία Δηλούντος34
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα Δηλούντος(μη ορισμένο)
ΣυγγένειαΠατήρ