Ο/Η Θανών/ούσα: Αθανασιάδης Κωνσταντίνος Ανδρέα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑθανασιάδης Κωνσταντίνος Ανδρέα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑνδρέας Αθανασιάδης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΔεσποινιώ Κων. Νερομηλιώτη
Ηλικία Θανόντος21
ΑσθένειαΦυματίωσις
Ημ/νία Θανάτου1878 08 23 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 08 24
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΜακαραδοποιός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως410
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑθανασιάδης Ανδρέας
Ηλικία Δηλούντος48
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜακαραδοποιός
ΣυγγένειαΠατήρ