Ο/Η Θανών/ούσα: Ζάχαρης Ευάγγελος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΖάχαρης Ευάγγελος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜιχαήλ
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυανθία Τζιλαλή
Ηλικία Θανόντος02 μην
ΑσθένειαΑρτιγέν.
Ημ/νία Θανάτου1878 08 22 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 08 22
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως408
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΖάχαρης Μιχαήλ
Ηλικία Δηλούντος25
Πατρίδα ΔηλούντοςΙος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜαραγκός
ΣυγγένειαΠατήρ