Ο/Η Θανών/ούσα: Προλίψη Δημητρούλα Δημ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠρολίψη Δημητρούλα Δημ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣταματική
Ηλικία Θανόντος40 ημ
Ασθένεια(μη ορισμένο)
Ημ/νία Θανάτου1878 08 21 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 08 22
Πατρίδα ΘανόντοςΖάκυνθος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως407
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤζιλαλής Θεόδωρος
Ηλικία Δηλούντος55
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ
ΣυγγένειαΦίλος