Ο/Η Θανών/ούσα: Αγαλοπούλου Καλομοίρα Ν.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγαλοπούλου Καλομοίρα Ν.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος Πετρινός
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος95
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1878 08 18 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 08 19
Πατρίδα ΘανόντοςΥδρα
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως399
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜάνεζης Χρήστος
Ηλικία Δηλούντος48
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΓαμβρός