Ο/Η Θανών/ούσα: Αρμαδούρου Κιουράνα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑρμαδούρου Κιουράνα
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος75
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1878 08 13 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 08 14
Πατρίδα ΘανόντοςΙος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ]
Αριθμός Πράξεως396
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜπίκος Γεώργιος Ιωάννου
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΤρίπολις
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟινοπώλης
ΣυγγένειαΣυγγενής