Ο/Η Θανών/ούσα: Απέργη Μαρουλέτα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑπέργη Μαρουλέτα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη Βλαβιανού
Ηλικία Θανόντος06 μην
ΑσθένειαΣιδερουαρ...
Ημ/νία Θανάτου1878 08 13 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 08 14
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως394
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑπέργης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος38
Πατρίδα ΔηλούντοςΤήνος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ Δικαστ.
ΣυγγένειαΠατήρ