Ο/Η Θανών/ούσα: Τηνιακού Ευανθία Κ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤηνιακού Ευανθία Κ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος25
ΑσθένειαΝόσημα χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 07 23 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 07 24
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος[Ε;] Κωνσταντίνος [θ]
Αριθμός Πράξεως385
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουρκουνάκης Στέφανος
Ηλικία Δηλούντος34
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ Αστ.
ΣυγγένειαΦίλος