Ο/Η Θανών/ούσα: Καρύδα Μαρία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαρύδα Μαρία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος58
Ασθένεια(μη ορισμένο)
Ημ/νία Θανάτου(μη ορισμένο)
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 07 24
Πατρίδα ΘανόντοςΥδρα
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ]
Αριθμός Πράξεως356
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαρύδας Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος70
Πατρίδα ΔηλούντοςΥδρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝαυτικός
ΣυγγένειαΣυζυγος