Ο/Η Θανών/ούσα: Μάτετσιζ Κωνσταντίνος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜάτετσιζ Κωνσταντίνος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣτέφανος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος42
ΑσθένειαΝόσημα χρ.
Ημ/νία Θανάτου1878 07 21 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 07 22
Πατρίδα ΘανόντοςΣκλαβουνία;
Επάγγελμα ΘανόντοςΜηχανικός ...
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως355
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΝικολιάς Παντολέων
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΠαντοπώλης
ΣυγγένειαΦίλος