Ο/Η Θανών/ούσα: Πολυδώρου Μαριγώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠολυδώρου Μαριγώ
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος90
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1876 07 22 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 07 23
Πατρίδα ΘανόντοςΣύρος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [Θ]
Αριθμός Πράξεως384
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΔουράτζος Πέτρος
Ηλικία Δηλούντος25
Πατρίδα ΔηλούντοςΣύρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΦίλος