Ο/Η Θανών/ούσα: Χ."Μιαούλης Ηλίας

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧ."Μιαούλης Ηλίας
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος80
ΑσθένειαΔυσεντερία
Ημ/νία Θανάτου1878 07 19 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 07 20
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΘανόντοςΛεμβούχος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως353
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜάνθος Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος27
Πατρίδα ΔηλούντοςΚέα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΦίλος