Ο/Η Θανών/ούσα: Πατρινός Παντελής

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠατρινός Παντελής
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος56
ΑσθένειαΑιμορραγία
Ημ/νία Θανάτου1878 07 18 12πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 07 19
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα ΘανόντοςΚαφεπώλης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως350
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜεϊτάνης Ναούμ
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΑγιος Πέτρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ
ΣυγγένειαΦίλος