Ο/Η Θανών/ούσα: Πουτού Ευγενεία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠουτού Ευγενεία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚαλλιόπη Καράβολα
Ηλικία Θανόντος08 ημ
ΑσθένειαΑνάπτυξις ατελής
Ημ/νία Θανάτου1876 07 20 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 07 23
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως383
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠουτούς Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαφεπώλης
ΣυγγένειαΠατήρ