Ο/Η Θανών/ούσα: Λιανουλόπουλος Κωνσταντίνος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛιανουλόπουλος Κωνσταντίνος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑργύριος Λιανουλόπουλος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚλεόνη Κοντάκη
Ηλικία Θανόντος25 ημ
ΑσθένειαΑρτιγ.
Ημ/νία Θανάτου1878 07 16 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 07 17
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως344
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛιανουλόπουλος Αργύριος
Ηλικία Δηλούντος65
Πατρίδα ΔηλούντοςΑμφισσα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟινοπώλης
ΣυγγένειαΠατήρ"