Ο/Η Θανών/ούσα: Φουντής Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦουντής Νικόλαος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠουλής
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος28
ΑσθένειαΝόσημα χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 07 21 7πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 07 21
Πατρίδα ΘανόντοςΙος
Επάγγελμα ΘανόντοςΒαρελοποιός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Μαριγώ
Αριθμός Πράξεως382
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαούνης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος28
Πατρίδα ΔηλούντοςΙος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜεταπράτης
ΣυγγένειαΦίλος