Ο/Η Θανών/ούσα: Γιουρμετάκης Κωνσταντίνος Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓιουρμετάκης Κωνσταντίνος Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης Γιουρμετάκης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΔέσποινα Νικολάου
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΠνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1878 07 12 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 07 13
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως330
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓιουρμετάκης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚτίστης
ΣυγγένειαΘείος