Ο/Η Θανών/ούσα: Κοκινάκης Παντολέων Χαρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚοκινάκης Παντολέων Χαρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧαράλαμπος Κοκινάκης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυανθία Παπά Ιωάννου
Ηλικία Θανόντος03 ημ
ΑσθένειαΑρτιγ.
Ημ/νία Θανάτου1878 07 12 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 07 12
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως328
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαμπουράκης Λεωνίδας
Ηλικία Δηλούντος55
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ
Συγγένεια(μη ορισμένο)