Ο/Η Θανών/ούσα: Βαφία Αγγερού Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒαφία Αγγερού Ιω.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος90
ΑσθένειαΚατάπτωσις
Ημ/νία Θανάτου1878 07 06 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 07 07
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ] Ιωάννης Βαφίας
Αριθμός Πράξεως322
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαραγκόπουλος Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΚωνσταντινούπολις
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ
ΣυγγένειαΦίλος