Ο/Η Θανών/ούσα: Λέκα Αικατερίνη Στ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛέκα Αικατερίνη Στ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣτυλιανός
Μητρώνυμο ΘανόντοςΘεολογίνα Ι. Γαβριήλ
Ηλικία Θανόντος05 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1878 07 03 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 07 04
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως315
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛέκας Στυλιανός
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟινοπώλης
ΣυγγένειαΠατήρ