Ο/Η Θανών/ούσα: Αγγελή Ζωή

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγγελή Ζωή
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρουσώ Ν. Μπερδελή
Ηλικία Θανόντος03 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1878 07 03 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 07 04
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως313
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑγγελής Δημήτριος Γ.
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΣκύρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαπνοκόπτης
ΣυγγένειαΠατήρ