Ο/Η Θανών/ούσα: Σουρής Κυριάκος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣουρής Κυριάκος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔιαμαντής
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη Φούλη
Ηλικία Θανόντος04 μην
ΑσθένειαΒρέφος;
Ημ/νία Θανάτου1876 05 12 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 05 13
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως246
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΔιακογεωργίου Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΠετροκόπος
ΣυγγένειαΣυγγενής