Ο/Η Θανών/ούσα: Μενίκου Σοφία [Μενέκου;]

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜενίκου Σοφία [Μενέκου;]
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣολομών Μενίκου [Μενίκος, Μενέκος;]
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑγγελικώ Φιδαίου [Θηβαίου]
Ηλικία Θανόντος02 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1878 07 01 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 07 02
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως310
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΘηβαίος Νικόλαος Α.
Ηλικία Δηλούντος22
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΘείος