Ο/Η Θανών/ούσα: Τζιβουράκη Μαρία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤζιβουράκη Μαρία
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος80
Ασθένεια.. του εγκεφάλου
Ημ/νία Θανάτου1878 07 01 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 07 02
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως307
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧέλμης Εμμανουήλ
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
ΣυγγένειαΦίλος