Ο/Η Θανών/ούσα: Φραγκουδάκης Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦραγκουδάκης Νικόλαος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧαρίδημος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη Γιεμελιάρη
Ηλικία Θανόντος07 ημ
ΑσθένειαΝόσος [Βρέφος]
Ημ/νία Θανάτου1878 07 01 7πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 07 01
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως305
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΦραγκουδάκης Χαρίδημος
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΠατήρ