Ο/Η Θανών/ούσα: Σοβατζής Αναστάσιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣοβατζής Αναστάσιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧ."Κωνσταντίνος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑννα Κορναράκη
Ηλικία Θανόντος02 μην 15 ημ
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1878 06 21 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 06 22
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως292
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣοβατζής Χ."Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος38
Πατρίδα ΔηλούντοςΚυδωνίαι
Επάγγελμα ΔηλούντοςΡάπτης
ΣυγγένειαΠατήρ