Ο/Η Θανών/ούσα: Σαμαρτζής Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣαμαρτζής Νικόλαος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος50
ΑσθένειαΑπό άσθμα;
Ημ/νία Θανάτου1878 06 15 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 06 16
Πατρίδα ΘανόντοςΑνδρος
Επάγγελμα ΘανόντοςΚαφετζής
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος;
Αριθμός Πράξεως283
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜάνεσης Εμμανουήλ
Ηλικία Δηλούντος25
Πατρίδα ΔηλούντοςΚύθνος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαφεπώλης
ΣυγγένειαΦίλος