Ο/Η Θανών/ούσα: Κυπραίου Ανέζα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚυπραίου Ανέζα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧαράλαμπος Κυπραίος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΒενετζάνα Φιλίππου
Ηλικία Θανόντος19 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1878 06 15 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 06 16
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως281
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠολυδώρου Ζαχαρίας
Ηλικία Δηλούντος20
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣιδηρουργός
ΣυγγένειαΘείος