Ο/Η Θανών/ούσα: Σπίνου Σοφία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣπίνου Σοφία
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος90
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1876 07 20 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 07 20
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [Θ]
Αριθμός Πράξεως377
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠατούνας Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΙχθυοπώλης
ΣυγγένειαΕγγονός;