Ο/Η Θανών/ούσα: Μεταξωτού Μαρκέτα Γεωργ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜεταξωτού Μαρκέτα Γεωργ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΦραντζέσκος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος90
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1878 06 12 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 06 13
Πατρίδα ΘανόντοςΘήρα
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ] Γεώργιος Μεταξωτός
Αριθμός Πράξεως271
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΡουσέτος [Ρωσσέτος] Πέτρος
Ηλικία Δηλούντος60
Πατρίδα ΔηλούντοςΑστυπάλαια
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΓαμβρός