Ο/Η Θανών/ούσα: Πατούνα Τριανταφυλιά Λεων.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠατούνα Τριανταφυλιά Λεων.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος45
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1878 06 11 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 06 12
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος[θ] ;
Αριθμός Πράξεως270
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜουτάφογλους Εμμανουήλ
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΤήνος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝεωκόρος
ΣυγγένειαΦίλος