Ο/Η Θανών/ούσα: Φωτειάδης Αντώνιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦωτειάδης Αντώνιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑναστάσιος Φωτειάδης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη Ψαραδέλη
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1878 06 09 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 06 10
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως258
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΨαραδέλης Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος28
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟπωροπώλης
ΣυγγένειαΦίλος