Ο/Η Θανών/ούσα: Αλεξανδρέλης Ανδρέας

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑλεξανδρέλης Ανδρέας
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρούσα Καντιώτη
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΔόντια
Ημ/νία Θανάτου1878 06 06 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 06 06
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως256
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς. Γεν. λ. πρ. α/α 517/1877.

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑλεξανδρέλης Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος38
Πατρίδα ΔηλούντοςΚυδωνίαι
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑλιεύς
ΣυγγένειαΠατήρ