Ο/Η Θανών/ούσα: Φλεβαράκη Κατίγκω

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦλεβαράκη Κατίγκω
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣωκράτης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΧαρίκλεια Τζερτζιδάκη; Τερτζιδάκη;
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1878 06 05 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 06 06
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως255
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΦλεβαράκης Σωκράτης
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΠατήρ