Ο/Η Θανών/ούσα: Αγγέλου Αντώνιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγγέλου Αντώνιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑννα Γεωργαντή
Ηλικία Θανόντος02 ετών 06 μην
ΑσθένειαΝόσημα οξ.
Ημ/νία Θανάτου1878 06 05 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 06 05
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως253
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑγγέλου Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΙχθυοπώλης
ΣυγγένειαΠατήρ