Ο/Η Θανών/ούσα: Ευδαίμων Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΕυδαίμων Νικόλαος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑντώνιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Κατζάβη
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1878 06 04 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 06 05
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως252
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΕυδαίμων Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος23
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠατήρ