Ο/Η Θανών/ούσα: Λατούρη Μαριγώ Νικ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1878
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛατούρη Μαριγώ Νικ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος Λατούρης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣταματούλα Γιαννούλη
Ηλικία Θανόντος03 μην
ΑσθένειαΥδρωψ
Ημ/νία Θανάτου1878 06 02 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1878 06 02
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως248
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓιαννούλη Αικατερίνη Αναστ.
Ηλικία Δηλούντος60
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα Δηλούντος(μη ορισμένο)
ΣυγγένειαΠρομήτωρ